TRASA SZYPUŁKOWO-SIATKOWA

 Pn-Cz  25 PLN
Weekendy i święta 30 PLN
Jednorazowa opłata za cały dzień.
Dostępna bez konieczności rezer
wacji.

TRASA ŁATWA 

Od Pn-Cz 25 PLN
Weekendy i święta 30 PLN
Opłata za jednorazowe przejście . Kolejne przejście tej samej trasy 10 PLN taniej. Dostępna bez konieczności rezerwacji.

TRASA ŚREDNIA 

Od Pn-Cz 35 PLN
Weekendy i święta 40 PLN
Opłata za jednorazowe przejście . Kolejne przejście tej samej trasy 10 PLN taniej .
Dostępna bez konieczności rezerwacji.

TRASA TRUDNA 

Od Pn-Cz 50 PLN
Weekendy i święta 55 PLN
Opłata za jednorazowe przejście . Kolejne przejście tej samej trasy 10 PLN taniej .
Dostępna bez konieczności rezerwacji.

ZJAZD TYROLSKI 

Od Pn-Cz 15 PLN
Weekendy i święta 20 PLN
Opłata za jednorazowy zjazd. Kolejne przejście tej samej trasy 10 PLN taniej .
Dostępna bez konieczności rezerwacji.

PRZEJŚCIE TRASY Z INSTRUKTOREM 

Istnieje możliwość przejścia trasy z instruktorem.

Cena w takim przypadku jest podwajana.

Konieczna wcześniejsza rezerwacja.